364R
自动排气阀(侧向入口,紧凑型)

阀体为黄铜镀镍。
浮子为聚乙烯树脂。
最高工作温度:110°C。
最大释放压力:6 bar。
接口螺纹:ISO 228(等同于 DIN EN ISO 228 以及 BS EN ISO 228)。

规格压力代码包装
3/8"10bar/145psi3640038R10/70
1/2"10bar/145psi3640012R10/70

系列 排气阀与安全阀

特色产品